Projecten

“Give a Hand” Flat

Op 9 augustus werd de eerste “Give a Hand” flat in Zaube geopend. Deze flat is dicht gelegen bij de dokterspraktijk en beschikt over een woonkamer, keuken, grote badkamer, kantoor en multifunctionele spreekkamer voor tandarts, opticien, pedicure, fysiotherapeut en kapper.
De ouderen worden thuis opgehaald, zij kunnen de flat ca 4 uur gebruiken, een bad nemen, de was doen, de dokter bezoeken en de winkel, en dan worden zij weer thuis gebracht.

De jaarlijkse kosten (verwarming, telefoon, schoonmaak) zijn ca. 1500,-. Ongeveer de helft van dit bedrag wordt door de gebruikers betaald.

Kosten:

600,- € jaarlijks

Give a Hand taxi

Het grootste probleem is dat de boerderijen in de winter zeer moeilijk bereikbaar zijn en dat er geen openbaar vervoer is. Soms komt de postbode, soms de kruidenierswagen. Maar het isolement is heel erg groot. De Give a Hand taxi haalt de mensen op en brengt ze weer thuis. Zo kan iedereen op zijn geliefde boerderij blijven wonen en toch weer deel uitmaken van de maatschappij.

Kosten:

Tweedehandsauto:      5000.- € (eenmalig)
Chauffeur op uurbasis  2000,- € (jaarlijks)
Benzine  wordt door de gemeente Amata betaald.

top^

Regionale Give a Hand Depots

We krijgen van diverse kanten materialen aangeboden die in Letland zeer schaars zijn (beddengoed, rollators, krukken, rolstoelen). Deze moeten getransporteerd worden en opgehaald zodat ze in regionale depots aan de bevolking kunnen worden uitgeleend. Het eerste Give a Hand depot komt in Zaube, het tweede in Rauna.

Kosten: p.m.

Overhead

In dit project werken particulieren, kerken, overheid en donateurs samen en allemaal als vrijwilliger.
Toch zijn er jaarlijks wat onkosten (telefoon, copiewerk, notaris, website etc)

Kosten:

500,- €  jaarlijks

Een groeimodel.....

In Letland is de bejaardenzorg een groot probleem zeker op het platteland, ver weg van alle voorzieningen. Veel mensen leven in mensonterende omstandigheden en je moet bedenken dat het je ouders hadden kunnen zijn. Maar het geldt eigenlijk voor het hele Balticum en voor de rest van Oost-Europa.
Het Give a Hand principe gaat uit van zaken die reeds aanwezig zijn. In ieder dorp is een appartement te vinden, een werkeloze taxichauffeur, een oude auto. Als de hardware in orde is, zijn de jaarlijkse kosten per oudere niet meer dan 60,- €. Opname in een bejaardentehuis is bijna voor iedereen een schikbeeld en kost jaarlijks 3000,- €. Het principe is dus eenvoudig in volgende dorpen uit te voeren. Een van de doelstellingen is dan ook het verspreiden van dit eenvoudige maar doeltreffende concept.

Uw financiële steun zal daarom altijd welkom zijn!

top^